Javni konkurs za izbor dekana (rukovodioca organizacione jedinice) Univerziteta u Sarajevu - Ekonomskog fakulteta

Na osnovu člana 69.  stav (1) tačka d), 70. i 72.  Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/22), člana 111, 117. i 118.  Statuta Univerziteta u Sarajevu broj: 01-14-35-1/23. od 26.07.2023. godine i Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Ekonomskog fakulteta broj: 02-127/24. od 11.01.2024. godine, Vijeće  Univerziteta u Sarajevu - Ekonomskog fakulteta objavljuje


JAVNI KONKURS ZA IZBOR DEKANA (RUKOVODIOCA ORGANIZACIONE JEDINICE) UNIVERZITETA U SARAJEVU - EKONOMSKOG FAKULTETA

 

Dekan (rukovodilac organizacione jedinice) Univerziteta u Sarajevu - Ekonomskog fakulteta bira se na mandatni period od četiri (4) godine.

Tekst Konkursa se nalazi u prilogu.

Univerzitet u Sarajevu - Ekonomski fakultet

Dokumenti: