Javni oglas za kontinuiranu profesionalnu edukaciju iz oblasti zdravstvenog menadžmenta

Na osnovu člana 152. stav (4) Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13), a u vezi sa članom 11. stav (4) Pravilnika o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta (“Službene novine Federacije BiH”, broj 6/20), Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (ZZJZ FBiH) u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu (EFSA UNSA) i Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Mostaru (MF SVMO), uz učešće Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, uz saglasnost federalnog ministra zdravstva, objavljuje
 

Javni oglas za kontinuiranu profesionalnu edukaciju iz oblasti zdravstvenog menadžmenta
 

Federalno ministarstvo zdravstva u saradnji sa nosiocima edukacije iz zdravstvenog menadžmenta, organizuje nastavak provođenja kontinuirane profesionalne edukacije iz zdravstvenog menadžmenta, prema planu standardizirane edukacije (SHCE), u skladu sa članom 9. Pravilnika o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta (“Službene novine Federacije BiH”, broj 6/20), u daljnjem tekstu: Pravilnik o KPE. Edukativni program obuhvata tri nivoa edukacije (SHCE 1, SHCE 2 i SHCE 3) u ukupnom trajanju od 240 sati nastave. 

 

Tekst oglasa i prijavnica se nalaze u prilogu.

 

Univerzitet u Sarajevu - Ekonomski fakultet