Konkurs za prijem studenata za obuku i funkciju internih auditora EFSA

Konkurs za prijem studenata za obuku i funkciju internih auditora
EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU
(15 pozicija)

Jedan od osnovnih zahtjeva na Konvenciji (Luxembourg Student Declaration) održanoj u organizaciji Europske unije studenata (European Student Union ESU/ESIB) jeste veće uključivanje studenata u procese internog i eksternog osiguranja kvaliteta. Ekonomski fakultet, svjestan značaja praćenja europskih i svjetskih trendova u visokom obrazovanju, već petu godinu pruža priliku studentima da daju svoj doprinos kroz aktivno učešće u procesima osiguranja i upravljanja kvalitetom.

Više informacija nalazi se Konkursu.

Dokumenti: