Obavještenje o Ljetnoj školi u akademskoj 2023/2024. godini za studente I (prvog) ciklusa studija

Poštovane studentice i studenti,

Prema Odluci Vijeća Univerziteta u Sarajevu – Ekonomskog fakulteta u u periodu od  1. do 26. jula 2024. godine biće organizovana Ljetna škola. Lista predmeta za koje će biti organizovana Ljetna škola se nalazi u prilogu. 

Pored navedenih predmeta, studenti Ekonomskog fakulteta koji su učestvovali u međunarodnoj razmjeni u školskoj 2023/2024. mogu prijaviti i predmete koji nisu na listi predmeta iz semestra u kojem su bili na razmjeni i za te predmete ne plaćaju kotizaciju.

Kotizacija za učešće na Ljetnoj školi po predmetu iznosi 200,00 KM. Minimalan broj studenata potrebnih za realizaciju Ljetne škole je 10 studenata/ica po predmetu.

Nastava će biti realizirana prema DL principu (30% in class i 70% online).

Realizacija Ljetne škole obuhvata sljedeće:

  • Prijave studenata:  12. -  25. 6. 2024. putem linka:

http://www.efsa.unsa.ba/~nir/index.php/751528?newtest=Y&lang=en 

  • Dostavljanje uplata sa indeksom u Službu: 25. - 26. 6. 2024. 
  • Raspored nastave po predmetima: 28. 6. 2024. 
  • Nastava: 1. – 26. 7. 2024.
  • Ispit: u dogovoru sa predmetnim nastavnicima

Nakon završenje Ljetne škole studenti dobijaju transcript-e na osnovu kojih se vrši priznavanje ispita.

Služba za rad sa studentima i planiranje nastave