Obavještenje o produžetku roka za prijavu na konkurs na doktorski studij (III ciklus studija) u akademskoj 2023/2024. godini

Univerzitet u Sarajevu – Ekonomski fakultet obavještava zainteresovane kandidate da je rok za prijavu na konkurs za upis petnaeste generacije polaznika Doktorskog studija (III ciklus studija) na Univerzitetu u Sarajevu – Ekonomskom fakultetu u akademskoj 2023/2024. godini produžen.

 

Produženi rok za predaju dokumentacije za prijavu na Konkurs je 20. novembar 2023. godine do 12,00 sati.

 

Univerzitet u Sarajevu – Ekonomski fakultet