Obavještenje za prelaznike sa drugih fakulteta i univerziteta u studijskoj 2024/25.

Studenti koji su zainteresirani za prelaz na studij Univerziteta u Sarajevu - Ekonomskog fakulteta sa drugih fakulteta i univerziteta, mogu predati molbu na Protokol Fakulteta

do 01. 07. 2024. godine

 

Pored molbe (sa naznačenim studijskim programom na koji se žele upisati), potrebno je dostaviti originalno uvjerenje o položenim ispitima sa matičnog fakulteta i ovjerene programe po kojima su ti predmeti položeni.

 

Služba za rad sa studentima i planiranje nastave