Svečana promocija i dodjela diploma diplomantima i magistrantima Univerziteta u Sarajevu

Univerzitet u Sarajevu promovirao 5246 diplomanata i magistranata!

Svečana promocija i dodjela diploma diplomantima i magistrantima Univerziteta u Sarajevu“ održana je u subotu 1. decembra 2018. godine u Olimpijskoj dvorani „Juan Antonio Samaranch“ u Sarajevu. Na svečanosti su prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, prorektori Univerziteta u Sarajevu i dekani fakulteta i akademija promovirali 5246 diplomanata i magistranata Univerziteta u Sarajevu.

Prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, istakao je da je u proteklih sedam decenija Univerzitet u Sarajevu do danas promovirao više od 166 hiljada diplomanata, više od 18 hiljada magistranata i više od 3 hiljade doktora nauka, što znači da je Univerzitet u Sarajevu svojim kadrovima, odnosno njihovim idejama, doprinosom, gledištima i odnosima, obilježio čitavo jedno stoljeće bosanskohercegovačkog društva. 

Univerzitet u Sarajevu je po svojim kapacitetima i značaju, tradiciji i broju studenata koji su upisali i završili svoje školovanje i dalje vodeća obrazovna ustanova u državi. Ostvareni rezultati Univerziteta u Sarajevu u protekloj godini, zatim novi, reformirani i inovirani studijski programi doveli su do dosad najbolje pozicije Univerziteta u Sarajevu na svjetskoj rang-listi Webometrics na kojoj se među 28 hiljada rangiranih univerziteta Univerzitet u Sarajevu našao među 6,2% najboljih u svijetu.