Pristup informacijama javnosti

Poštovane/i,

ukoliko imate potrebu za pristup informacijama pod kontrolom Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu molimo Vas da nam se obratite u skladu sa procedurom navedenom u ispod objavljenim zvaničnim dokumentima Fakulteta.

Kontakt osoba:

Lejla Sinanović, šef Ureda za odnose s javnošću
E-mal: lejla.sinanovic@efsa.unsa.ba, tel: 033 253 786

 

Univerzitet u Sarajevu - Ekonomski fakultet