Finansijski i Marketing Menadžment
Trogodišnji studij na engleskom jeziku. Studij traje šest semestara sa ukupno 180 ECTS kredita, uključujući stručnu praksu i diplomski rad. U petom semestru nudi dva usmjerenja: Finasijski menadžmet i Marketing menadžment. Ovaj program posjeduje programsku EPAS akreditaciju najuglednije evropske akreditacijske kuće EFMD.
ENG
3 godine
180 ECTS

Cilj Programa

Odsjek Menadžment pruža temeljna znanja iz ekonomije, biznisa i menadžmenta, te kako iste primijeniti u različitim situacijama. Uči studente kako analizirati i formulirati složene argumente, i kako ih učinkovito komunicirati. Po završetku, studenti posjeduju znanja za razumijevanje ekonomske teorije i kako se ona primjenjuje u stvarnom svijetu. Poznaju i ključne analitičke tehnike koje ekonomisti koriste u praksi.

 

Koje zvanje stičete?

Bakalaureat/Bachelor menadžmenta

 

Struktura Programa

Program je podijeljen u 6 semestara, od kojih prva četiri pohađaju svi studenti. Tek na petom semestru studenti biraju jedan od ponuđenih smjerova. 

RBI SEMESTARII SEMESTARIII SEMESTAR
1.Principles of economicsCorporate financeStratecig management
2.Introduction to businessPrinciples of marketingQuantitative methods in management
3.Business lawStatisticsManagement information systems
4.Principles of managementMicroeconomicsFinancial accounting
5.Mathematics for managementAccountingQuantitative models in finance
6.Business informaticsMacroeconomicsInternational economics and business

 

Smjerovi

Na trećoj godini studenti mogu birati jedan od slijedećih smjerova:

RBMARKETING MANAGEMENTFINANCIAL MANAGEMENT
 IV SEMESTARV SMESTARVI SEMESTARIV SEMESTARV SEMESTARVI SEMESTAR
1.Marketing managementMarketing channelsBank managementFinancial managementFinancial risk managementActuarial models
2.Consumer behaviourPrice managementGlobal marketingFundamentals of financial analysisInternational financial managementFinancial markets and institutions
3.Marketing researchServices marketingMarketing communicationsInsurancePortfolio managementTaxes and corporations
4.Digital marketing and social mediaElectiveElectiveBankingElectiveElective
5.Business ethicsIntershipElectiveBusiness ethicsIntershipElective
6.-Research projectBachelor's thesis-Research projectBachelor's thesis


Uslovi za upis

Da biste postali student EFSA potrebno je pristupite prijemnom ispitu i ostvarite odgovarajući broj bodova.

Student tokom studija polaže kurseve engleskog jezika.

Kontakt

Studentska služba za I ciklus studija
+387 33 275 968
+387 33 275 927
studentska.sluzba@efsa.unsa.ba

Završili ste studij I ciklusa?

Želite nastaviti studij na II ciklusu EFSA?

 

Nakon završetka prvog ciklusa studija, studenti mogu nastaviti školovanje na EFSA. 

Više informacija o programima II ciklusa studija na EFSA možete pronaći linku.

Ukoliko imate potrebu za dodatnim informacijama molimo da nas kontaktirate na master.studij@efsa.unsa.ba.