Otvoren poziv za studente za programe razmjene ERASMUS+ u akademskoj 2016/17 godini

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu potpisao je međuinstitucionalni ugovor o saradnji sa Wirtschaftsuniversität Wien, prema programu KA-107 ERASMUS+. 

Tim povodom je otvoren poziv za ljetni semestar za dva studenta koji žele provesti jedan semestar na prestižnom austrijskom univerzitetu Wirtschaftsuniversität Wien. Preko ERASMUS+ programa studenti mogu dobiti stipendiju i provesti ljetni semestar u Beču.  

Više informacija nalazi se u prilogu.