Poslovno upravljanje
Trogodišnji studij na BHS jezicima. Studij traje šest semestara sa ukupno 180 ECTS kredita, uključujući stručnu praksu i diplomski rad. U četvrtom semestru nudi više usmjerenja.
BHS
3 godine
180

Cilj Programa

U okviru programa Visoka poslovna škola izaučava se funadamentalna terminologija, teorije, koncepti, prakse i vještine specifične za različita područja poslovanja. Ovaj program studentima omogućava razvoj znanja i vještina koje se vezuju za različite poslovne funkcije i širi kontekst poslovne prakse. Nakon završetka studija, studenti posjeduju znanja i vještine u temeljnim i specijalističkim područjima poslovanja potrebnim za zapošljavanje i dalje obrazovanje u različitim područjima poslovnog upravljanja.

 

Koje zvanje stičete?

Bakalaureat/Bachelor poslovanja

 

Struktura Programa

Program je podijeljen u 6 semestara, od kojih prva četiri pohađaju svi studenti. Tek na petom semestru studenti biraju jedan od ponuđenih smjerova. 

RBI SEMESTARII SEMESTARIII SEMESTAR
1.Osnove ekonomijeOsnove marketingaMarketing menadžment
2.Uvod u poslovanjePoslovna statistikaStrateški menadžment
3.Poslovno pravoMenadžerska ekonomijaFinansijski menadžment
4.Osnove menadžmentaRačunovodstvoMenadžment i informacioni sistemi
5.Poslovna informatikaPoslovne finansijeIstraživačke metode u poslovanju
6.Preduzetništvo--

 


Smjerovi

Na drugoj godini studija, u IV semestru možete birati jedan od slijedećih smjerova:

MARKETING (M)
RBIV SEMESTARV SEMESTARVI SEMESTAR
1.Ponašanje potrošačaUpravljanje cijenamaB2B marketing
2.Istraživanje marketingaMarketing kanala distribucijeProdaja i pregovaranje
3.Digitalni marketing i društveni medijiMeđunarodno poslovanjeMarketing komuniciranje
4.Osnove marketinga uslugaIzborni predmetIzborni predmet
5.Poslovna etikaIzborni predmetIzborni predmet
6.-PraksaProjekat
 IZBORNI PREDMETI
 

Studenti mogu birati izborne predmete:

 • sa liste izbornih predmeta,
 • sa liste obaveznih predmeta drugih predmeta/smjerova prvog ciklusa studija koji se izvode na Ekonomskom fakultetu u tom semestru i/ili
 • sa liste predmeta koje student može polagati u okviru odobrene međunarodne razmjene ili na drugom fakultetu.

 

TURIZAM (T)
RBIV SEMESTARV SEMESTARVI SEMESTAR
1.Marketing u turizmuUpavljanje turističkom destinacijomRazvoj menadžerskih vještina i sposobnosti u turizmu
2.Inovacije i digitalni marketing u turzimuMenadžment u turizmu i ugostiteljstvuMen. mikro, malih i srednjih preduzeća u turizmu
3.Istraživanje turističkog tržištaPreduzetništvo u turizmuDistributivni kanali u turizmu
4.Marketing komuniciranje u turizmuIzborni predmetIzborni predmet
5.Poslovna etikaIzborni predmetIzborni predmet
6.-PraksaProjekat
 IZBORNI PREDMETI
 

Studenti mogu birati izborne predmete:

 • sa liste izbornih predmeta,
 • sa liste obaveznih predmeta drugih predmeta/smjerova prvog ciklusa studija koji se izvode na Ekonomskom fakultetu u tom semestru i/ili
 • sa liste predmeta koje student može polagati u okviru odobrene međunarodne razmjene ili na drugom fakultetu.

 

MENADŽMENT, ORGANIZACIJA i PREDUZETNIŠTVO (MOIP)
RBIV SEMESTARV SEMESTARVI SEMESTAR
1.Krizni menadžmentMenadžment ljudskih resursaMenadžment promjena
2.LeadershipMen. mikro, malih i srednjih preduzećaSavremene tehnike u menadžmentu
3.Međunarodni menadžmentOrganizacijsko ponašanjeTeorija organizacije
4.Poslovno odlučivanjeIzborni predmetIzborni predmet
5.Poslovna etikaIzborni predmetIzborni predmet
6.-PraksaProjekat
 IZBORNI PREDMETI
 

Studenti mogu birati izborne predmete:

 • sa liste izbornih predmeta,
 • sa liste obaveznih predmeta drugih predmeta/smjerova prvog ciklusa studija koji se izvode na Ekonomskom fakultetu u tom semestru i/ili
 • sa liste predmeta koje student može polagati u okviru odobrene međunarodne razmjene ili na drugom fakultetu.

 

RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA (RIR)
RBIV SEMESTARV SEMESTARVI SEMESTAR
1.Finansijsko računovodstvoRevizija finan. izvještajaMenadžersko računovodstvo
2.Računovodstvo banakaFinansijsko izvještavanjeForenzičko računovodstvo 
3.Troškovno računovodstvoAnaliza poslovanjaProf. etika računovođa i revizora
4.Računovodstvo trgovačkih organizacijaIzborni predmetIzborni predmet
5.Poslovna etikaIzborni predmetIzborni predmet
6.-PraksaProjekat
 IZBORNI PREDMETI
 

Studenti mogu birati izborne predmete:

 • sa liste izbornih predmeta,
 • sa liste obaveznih predmeta drugih predmeta/smjerova prvog ciklusa studija koji se izvode na Ekonomskom fakultetu u tom semestru i/ili
 • sa liste predmeta koje student može polagati u okviru odobrene međunarodne razmjene ili na drugom fakultetu.

 

BANKARSTVO I OSIGURANJE (BIO)
RBIV SEMESTARV SEMESTARVI SEMESTAR
1.Osnove finansijske analizeFin. tržišta i institucijeAktuarski modeli 
2.Osnove upravljanja finansijskim rizicimaBankarski menadžmentMeđunarodni finansijski men.
3.Osnove vrednovanjaKvant. modeli u finansijamaOsiguranje
4.BankarstvoIzborni predmetIzborni predmet
5.Poslovna etikaIzborni predmetizborni predmet
6.-PraksaProjekat
 IZBORNI PREDMETI
 

Studenti mogu birati izborne predmete:

 • sa liste izbornih predmeta,
 • sa liste obaveznih predmeta drugih predmeta/smjerova prvog ciklusa studija koji se izvode na Ekonomskom fakultetu u tom semestru i/ili
 • sa liste predmeta koje student može polagati u okviru odobrene međunarodne razmjene ili na drugom fakultetu.

 

RAZVOJ POSLOVNIH INFORMACIONIH SISTEMA (RPIS)
RBIV SEMESTARV SEMESTARVI SEMESTAR
1.Digitalna transformacija i e-businessSistemi za podršku odlučivanjuBaze podataka
2.Analiza poslovnih procesaWeb tehnologijeAnaliza i dizajn IS
3.Menadžment i informacione tehnologijePoslovni informacioni sistemiOsnove programiranja
4.Sistemska i mrežna administracijaIzborni predmetIzborni predmet
5.Poslovna etikaIzborni predmetIzborni predmet
6.-PraksaProjekat
 IZBORNI PREDMETI
 

Studenti mogu birati izborne predmete:

 • sa liste izbornih predmeta,
 • sa liste obaveznih predmeta drugih predmeta/smjerova prvog ciklusa studija koji se izvode na Ekonomskom fakultetu u tom semestru i/ili
 • sa liste predmeta koje student može polagati u okviru odobrene međunarodne razmjene ili na drugom fakultetu.

 

Uslovi za upis

Da biste postali student EFSA potrebno je pristupite prijemnom ispitu i ostvarite odgovarajući broj bodova.

Student tokom studija polaže kurseve engleskog jezika.

 

Kontakt

Studentska služba za I ciklus studija
+387 33 275 968
+387 33 275 927
studentska.sluzba@efsa.unsa.ba