Nastavnici i saradnici

Isaković-Kaplan dr. Ševala E-mail: sevala.isakovic-kaplan@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 275 933 Kabinet: 91, IV sprat Konsultacije: Subota, 08:00 - 13:00 PDF icon Curriculum Vitae