Nastavnici i saradnici

Isaković-Kaplan dr. Ševala E-mail: sevala.isakovic-kaplan@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 275 933 Kabinet: 91, IV sprat Konsultacije: Ponedjeljak, 12:00 - 17:00 PDF icon Curriculum Vitae