Nastavnici i saradnici

Ibrahimagić mr. Sabina E-mail: sabina.ibrahimagic@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 564 391 Kabinet: 15, Skenderija 70 Konsultacije: Utorak,11:00 - 13:00 PDF icon Curriculum Vitae
Isaković-Kaplan dr. Ševala E-mail: sevala.isakovic-kaplan@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 275 933 Kabinet: 91, IV sprat Konsultacije: Ponedjeljak, 10:00-12:00 PDF icon Curriculum Vitae