Nastavnici i saradnici

Jahić dr. Haris E-mail: haris.jahic@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 275 913 Kabinet: 17, I sprat Konsultacije: Ponedjeljak, 10:00 - 12:00 PDF icon Curriculum Vitae
Jahić dr. Mehmed E-mail: mehmed.jahic@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 275 912 Kabinet: 18, I sprat Konsultacije: Ponedjeljak 09:00-11:00 PDF icon Curriculum Vitae
Jahić mr. Hatidža E-mail: hatidza.jahic@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 253 785 Kabinet: 78, III sprat Konsultacije: Ponedjeljak, 12:00 - 14:00 PDF icon Curriculum Vitae