Nastavnici i saradnici

Kačapor dr. Kemal E-mail: kemal.kacapor@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 275 929 Kabinet: 87, IV sprat Konsultacije: Utorak, 11:00 - 13:00 i 17:00 - 20:00 PDF icon Curriculum Vitae
Kadić-Maglajlić dr. Selma E-mail: selma.kadic@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 253 947 Kabinet: 80, III sprat Konsultacije: Na odsustvu PDF icon Curriculum Vitae
Kapo dr. Amra E-mail: amra.kapo@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 253 769 Kabinet: 72, III sprat Konsultacije: Ponedjeljak, 15:00 - 17:00; Utorak, 15:00 - 17:00; Petak, 16:00 - 17:00 PDF icon Curriculum Vitae
Karamujić dr. Muharem E-mail: muharem.karamujic@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 275 911 Kabinet: 16, I sprat Konsultacije: Utorak, 16:00 - 19:00; Petak, 14:00 - 16:00 PDF icon Curriculum Vitae
Kovačević dr. Jasna E-mail: jasna.kovacevic@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 275 953 Kabinet: 55, III sprat Konsultacije: Ponedjeljak, 10:00 - 15:00 PDF icon Curriculum Vitae
Kozarić dr. Kemal E-mail: kemal.kozaric@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 275 941 Kabinet: 65, III sprat Konsultacije: Ponedjeljak, 09:00 - 11:30; Utorak, 09:00 - 11:30 PDF icon Curriculum Vitae
Kožo mr. Amra E-mail: amra.kozo@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 253 773 Kabinet: 76, III sprat Konsultacije: Utorak, 14:00 - 16:30; Srijeda, 14:30 - 17:00 PDF icon Curriculum Vitae
Kreso dr. Sead E-mail: sead.kreso@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 275 918 Kabinet: 24, I sprat Konsultacije: Srijeda, 14:00 - 17:00 ; Četvrtak, 12:00 - 14:00 PDF icon Curriculum Vitae
Kršo dr. Mirza E-mail: mirza.krzo@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 253 778 Kabinet: Konsultacije: Četvrtak, 09:00 - 14:00 PDF icon Curriculum Vitae
Kurtić dr. Emir E-mail: emir.kurtic@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 253 778 Kabinet: 83, III sprat i 86, IV sprat Konsultacije: Ponedjeljak, 15:00 - 17:30 ; Utorak, 09:00 - 11:30 PDF icon Curriculum Vitae
Kurtović dr. Emir E-mail: emir.kurtovic@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 275 937 Kabinet: 96, IV sprat Konsultacije: Ponedjeljak, 10:00 - 12:00; Utorak, 11:00 - 14:00 PDF icon Curriculum Vitae