Nastavnici i saradnici

Lagumdžija dr. Zlatko E-mail: zlatko.lagumdzija@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 275 971 Kabinet: 28, I sprat Konsultacije: PDF icon Curriculum Vitae
Lazović-Pita dr. Lejla E-mail: lejla.lazovic@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 564 362 Kabinet: 12/II, ul. Skenderija 70 Konsultacije: Srijeda, 10:00-11:00; 16:00-17:00 PDF icon Curriculum Vitae