Nastavnici i saradnici

Lagumdžija dr. Zlatko E-mail: zlatko.lagumdzija@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 275 971 Kabinet: 28, I sprat Konsultacije: Srijeda, 10:00 - 13:00; Četvrtak, 10:00 - 12:00 PDF icon Curriculum Vitae
Lazović-Pita dr. Lejla E-mail: lejla.lazovic@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 275 998 Kabinet: 30, I sprat Konsultacije: Ponedjeljak, 14:00 - 17:00 ; Četvrtak, 10:00 - 12:00 PDF icon Curriculum Vitae