Nastavnici i saradnici

Lagumdžija dr. Zlatko E-mail: zlatko.lagumdzija@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 275 971 Kabinet: 28, I sprat Konsultacije: Srijeda, 10:00 - 13:00; Četvrtak, 10:00 - 12:00 PDF icon Curriculum Vitae
Lazović-Pita dr. Lejla E-mail: lejla.lazovic@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 564 362 Kabinet: 12/II, ul. Skenderija 70 Konsultacije: Četvrtak, 09:00 - 14:00 PDF icon Curriculum Vitae