Nastavnici i saradnici

Mahmutćehajić dr. Fatima E-mail: fatima.mahmutcehajic@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 253 772 Kabinet: 57b, III sprat Konsultacije: Ponedjeljak, 10:00 - 12:00; Utorak, 12:00 - 15:00 PDF icon Curriculum Vitae
Mangafić dr. Jasmina E-mail: jasmina.mangafic@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 253 768 Kabinet: 70/III Konsultacije: Ponedjeljak, 15:00 - 18:00 ; Srijeda, 16:00 - 18:00 PDF icon Curriculum Vitae
Martinović dr. Danijela E-mail: danijela.martinovic@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 275 934 Kabinet: 93, IV sprat Konsultacije: Četvrtak, 14:00 - 19:00 PDF icon Curriculum Vitae
Mehić dr. Eldin E-mail: eldin.mehic@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 275 915 Kabinet: 21, I sprat Konsultacije: Ponedjeljak, 10:00 - 13:00; Utorak, 11:00 - 13:00 PDF icon Curriculum Vitae
Mioković Tea, MA E-mail: tea.miokovic@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 275 781 Kabinet: 71, III sprat Konsultacije: Ponedjeljak, 10:00 - 13:00; Petak, 10:00 - 12:00 PDF icon Curriculum Vitae
Mrgud Mia, MA E-mail: mia.mrgud@efsa.unsa.ba Telefon: +387 253 779 Kabinet: 79, III sprat Konsultacije: Utorak, 09:00 - 13:00 i 14:00 - 15:00 PDF icon Curriculum Vitae
Muminović mr. Adnan E-mail: adnan.muminovic@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 275 900 Kabinet: gostujući profesori Konsultacije: Utorak, 18:30 -19:30 PDF icon Curriculum Vitae