Nastavnici i saradnici

Babić mr. Milica E-mail: milica.babic@efsa.unsa.ba Telefon: Kabinet: Skenderija 70, I sprat Konsultacije: PDF icon Curriculum Vitae
Babić-Hodović dr. Vesna E-mail: vesna.babic-hodovic@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 275 975 Kabinet: 51, III sprat Konsultacije: Utorak 13:00 - 15:30; Četvrtak 17:00 - 19:30 PDF icon Curriculum Vitae
Bajgorić dr. Nijaz E-mail: nijaz.bajgoric@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 275 950 Kabinet: 56, III sprat Konsultacije: Ponedjeljak, 11:00 - 13:00; Srijeda, 11:00 - 12:00; Četvrtak, 16:00 - 18:00 PDF icon Curriculum Vitae
Balavac dr. Merima E-mail: merima.balavac@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 564 393 Kabinet: 14, Skenderija 70 Konsultacije: Ponedjeljak, 12:00 - 14:00; Srijeda, 09:00 - 12:00 PDF icon Curriculum Vitae
Bašić dr. Meliha E-mail: meliha.basic@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 275 964 Kabinet: 52, III sprat Konsultacije: Srijeda, 12:00 - 14:00 PDF icon Curriculum Vitae
Begović dr. Selena E-mail: selena.begovic@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 275 941 Kabinet: 65, III sprat Konsultacije: Srijeda, 14:00 - 19:00 PDF icon Curriculum Vitae
Berberović dr. Denis E-mail: denis.berberovic@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 253 775 Kabinet: 81, III sprat Konsultacije: Ponedjeljak, 13:00 - 15:00, Srijeda, 13:00 - 14:00 i Petak, 10:00 - 12:00 PDF icon Curriculum Vitae
Bičo Ćar dr. Mirha E-mail: mirha.car@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 275 980 Kabinet: 104, IV sprat Konsultacije: Petak, 12:00 - 17:00 PDF icon Curriculum Vitae
Brkić dr. Nenad E-mail: nenad.brkic@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 275 936 Kabinet: 95, IV sprat Konsultacije: Utorak, 10:00-15:00 PDF icon Curriculum Vitae
Brkić dr. Snježana E-mail: snjezana.brkic@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 275 935 Kabinet: 94, IV sprat Konsultacije: Ponedjeljak 10:00-15:00 PDF icon Curriculum Vitae