Nastavnici i saradnici

Osmanković dr. Jasmina E-mail: jasmina.osmankovic@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 275 919 Kabinet: 25, I sprat Konsultacije: Ponedjeljak, 9:30 - 14:30 PDF icon Curriculum Vitae