Nastavnici i saradnici

Rahimić dr. Zijada E-mail: zijada.rahimic@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 275 754 Kabinet: 83, III sprat Konsultacije: Utorak, 12:00 - 17:00 PDF icon Curriculum Vitae
Rađo mr. Dijana E-mail: dijana.radjo@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 253 767 Kabinet: 62, III sprat Konsultacije: Ponedjeljak, 10:00-13:00; Četvrtak, 16:00-18:00 PDF icon Curriculum Vitae
Resić dr. Emina E-mail: emina.resic@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 275 924 Kabinet: 54, III sprat Konsultacije: Ponedjeljak, 13:00 - 16:00, Srijeda, 12:00 - 14:00 PDF icon Curriculum Vitae
Rovčanin dr. Adnan E-mail: adnan.rovcanin@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 275 949 Kabinet: 50, III sprat Konsultacije: Utorak, 11:15 - 14:15; Četvrtak, 12:15 - 14:15 PDF icon Curriculum Vitae