Nastavnici i saradnici

Rahimić dr. Zijada E-mail: zijada.rahimic@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 275 998 Kabinet: 30, I sprat Konsultacije: Ponedjeljak, 08:30 - 12:00; Srijeda, 12:30 - 14:00 PDF icon Curriculum Vitae
Resić dr. Emina E-mail: emina.resic@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 275 924 Kabinet: 54, III sprat Konsultacije: Ponedjeljak, 08:00 - 11:00; Srijeda, 11:00 - 13:00 PDF icon Curriculum Vitae
Rovčanin dr. Adnan E-mail: adnan.rovcanin@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 275 949 Kabinet: 50, III sprat Konsultacije: Ponedjeljak, 11:00 - 13:00; Četvrtak, 11:00 - 14:00 PDF icon Curriculum Vitae