Nastavnici i saradnici

Selimović dr. Jasmina E-mail: jasmina.selimovic@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 275 922 Kabinet: III sprat Konsultacije: Ponedjeljak, 11:00 - 14:00; Utorak, 16:00 - 18:00 PDF icon Curriculum Vitae
Silajdžić dr. Sabina E-mail: sabina.silajdzic@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 275 926 Kabinet: 112, III sprat Konsultacije: Utorak, 10:00 - 13:00 ; Četvrtak, 10:00 - 12:00 PDF icon Curriculum Vitae
Silajdžić dr. Vedad E-mail: vedad.silajdzic@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 275 932 Kabinet: 88, IV sprat Konsultacije: Ponedjeljak, 12:00 - 15:00; Utorak, 12:00 - 15:00 Microsoft Office document icon Curriculum Vitae
Smajlović dr. Lejla E-mail: lejla.smajlovic@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 275 928 Kabinet: 64, III sprat Konsultacije: Utorak, 12:00 - 15:00; Srijeda, 12:00 - 14:00 PDF icon Curriculum Vitae
Softić dr. Senad E-mail: senad.softic@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 275 970 Kabinet: 35, II sprat Konsultacije: Ponedjeljak, 10:00 - 12:00; Utorak, 12:00 - 15:00 PDF icon Curriculum Vitae
Somun-Kapetanović dr Rabija E-mail: rabija.somun@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 275 925 Kabinet: 53, III sprat Konsultacije: Ponedjeljak, 11:00 - 14:00; Srijeda, 10:00 - 12:00 PDF icon Curriculum Vitae
Stupar dr. Savo E-mail: savo.stupar@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 275 942 Kabinet: 40, II sprat Konsultacije: Petak, 12:00 - 14:00 PDF icon Curriculum Vitae