Nastavnici i saradnici

Šahić dr. Elvir E-mail: elvir.sahic@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 253 781 Kabinet: 39, II sprat Konsultacije: Srijeda, 10:00 - 12:00 PDF icon Curriculum Vitae
Šain dr. Željko E-mail: zeljko.sain@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 275 992 Kabinet: 33, II sprat Konsultacije: Ponedjeljak, 17:00 - 19:30; Četvrtak, 17:00 - 19:30 PDF icon Curriculum Vitae
Šćeta dr Lamija E-mail: lamija.sceta@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 564 398 Kabinet: 9, Skenderija 70 Konsultacije: Petak,10:00 - 15:00 PDF icon Curriculum Vitae
Šestić mr. Munira E-mail: munira.sestic@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 275 909 Kabinet: 58, III sprat Konsultacije: Ponedjeljak, 09:30 - 12:30 i 14:30 - 16:30 PDF icon Curriculum Vitae
Šikalo mr. Mirza E-mail: mirza.sikalo@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 253 767 Kabinet: 58, III sprat Konsultacije: Utorak, 10:00 -13:00 ; Četvrtak, 15:00 - 17:00 PDF icon Curriculum Vitae
Šunje dr. Aziz E-mail: aziz.sunje@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 275 903 Kabinet: 86, IV sprat Konsultacije: Ponedjeljak, 15:00 - 17:30 ; Utorak, 09:00 - 11:30 PDF icon Curriculum Vitae