Nastavnici i saradnici

Tatić dr. Kasim E-mail: kasim.tatic@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 275 939 Kabinet: 98, IV sprat Konsultacije: Četvrtak, 15:00 - 17:00 PDF icon Curriculum Vitae
Trivun dr. Veljko E-mail: veljko.trivun@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 275 931 Kabinet: 89, IV sprat Konsultacije: Ponedjeljak, 14:00 - 16:00 PDF icon Curriculum Vitae
Turulja mr. Lejla E-mail: lejla.turulja@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 275 970 Kabinet: 38b, II sprat Konsultacije: Ponedjeljak, 11:30 - 13:30 PDF icon Curriculum Vitae