Nastavnici i saradnici

Tatić dr. Kasim E-mail: kasim.tatic@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 275 939 Kabinet: 98, IV sprat Konsultacije: Ponedjeljak, 15:00 - 18:00; Četvrtak, 15:00 - 17:00 PDF icon Curriculum Vitae
Trivun dr. Veljko E-mail: veljko.trivun@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 275 931 Kabinet: 89, IV sprat Konsultacije: Ponedjeljak, 12:00 - 15:00; Utorak, 12:00 - 15:00 PDF icon Curriculum Vitae
Turulja dr. Lejla E-mail: lejla.turulja@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 275 970 Kabinet: 39a, II sprat Konsultacije: Srijeda, 13:00 - 16:00; Četvrtak, 12:00 - 14:00 PDF icon Curriculum Vitae