Nastavnici i saradnici

Veledar dr. Benina E-mail: benina.veledar@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 564 392 Kabinet: 14, Skenderija 70 Konsultacije: - PDF icon Curriculum Vitae
Veselinović dr. Ljiljan E-mail: ljiljan.veselinovic@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 253 766 Kabinet: 68, III sprat Konsultacije: Srijeda, 10:00 - 15:00; PDF icon Curriculum Vitae