Nastavnici i saradnici

Veledar dr. Benina E-mail: benina.veledar@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 564 392 Kabinet: 13, Skenderija 70 Konsultacije: Utorak, 11:00 - 14:00 ; Srijeda, 12:00 - 14:00 PDF icon Curriculum Vitae
Veselinović dr. Ljiljan E-mail: ljiljan.veselinovic@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 253 766 Kabinet: 66, III sprat Konsultacije: Utorak, 08:30 - 12:15; Srijeda, 15:00 - 16:15; PDF icon Curriculum Vitae