Nastavnici i saradnici

Veselinović dr. Ljiljan E-mail: ljiljan.veselinovic@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 253 766 Kabinet: 68, III sprat Konsultacije: Utorak, 15:00 - 17:00; Srijeda, 14:00 - 17:00 PDF icon Curriculum Vitae