Nastavnici i saradnici

Zaimović dr. Azra E-mail: azra.zaimovic@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 253 787 Kabinet: 57a, III sprat Konsultacije: Utorak, 10:00 - 15:00 PDF icon Curriculum Vitae
Zaimović dr. Tarik E-mail: tarik.zaimovic@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 251 882 Kabinet: 44, III sprat Konsultacije: Utorak, 11:00 - 14:00; Četvrtak, 15:00 - 17:00 PDF icon Curriculum Vitae
Zaimović mr. Aida E-mail: aida.zaimovic@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 275 952 Kabinet: 60, III sprat Konsultacije: Utorak, 09:00 - 12:00; Srijeda, 11:00 - 13:00 PDF icon Curriculum Vitae