Nastavnici i saradnici

Zaimović dr. Azra E-mail: azra.zaimovic@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 253 787 Kabinet: 57a, III sprat Konsultacije: Utorak, 11:00-13:00 PDF icon Curriculum Vitae
Zaimović dr. Tarik E-mail: tarik.zaimovic@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 251 882 Kabinet: 44, III sprat Konsultacije: Četvrtak, 15:00 PDF icon Curriculum Vitae
Zaimović mr. Aida E-mail: aida.zaimovic@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 275 952 Kabinet: 60, III sprat Konsultacije: Četvrtak, 08:15 - 10:15 PDF icon Curriculum Vitae