Nastavnici i saradnici

Čaušević dr. Fikret E-mail: fikret.causevic@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 253 778 Kabinet: 63, III sprat Konsultacije: Utorak, 12:00 - 14:00; Srijeda, 14:00 - 15:00; Četvrtak, 12:00 - 14:00 PDF icon Curriculum Vitae
Činjarević dr. Merima E-mail: merima.cinjarevic@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 253 784 Kabinet: 106, III sprat Konsultacije: Ponedjeljak, 12:00 - 14:00; Srijeda, 12:00 - 14:00; Petak, 12:00 - 13:00 PDF icon Curriculum Vitae
Čizmić dr. Elvir E-mail: elvir.cizmic@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 275 951 Kabinet: 23, I sprat Konsultacije: Utorak, 08:00 - 11:00; Srijeda, 12:00 - 14:00 PDF icon Curriculum Vitae