Nastavnici i saradnici

Đonlagić dr. Dženan E-mail: dzenan.djonlagic@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 275 914 Kabinet: 20, I sprat Konsultacije: Ponedjeljak, 08:00 - 12:00; Srijeda, 08:00 - 09:00 PDF icon Curriculum Vitae