Nastavnici i saradnici

Đonlagić dr. Dženan E-mail: dzenan.djonlagic@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 275 914 Kabinet: 20, I sprat Konsultacije: Ponedjeljak, 12:00 - 15:00; Petak, 10:00 - 12:00 PDF icon Curriculum Vitae