Nastavnici i saradnici

Pašić Azra E-mail: azra.pasic@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 564 394 Kabinet: 12, Skenderija 70 Konsultacije: PDF icon Curriculum Vitae
Peštek dr. Almir E-mail: almir.pestek@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 275 958 Kabinet: 22, I sprat Konsultacije: Četvrtak, 09:00 - 12:00; Petak, 08:00 - 10:00 PDF icon Curriculum Vitae
Pijalović dr. Velma E-mail: velma.pijalovic@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 253 760 Kabinet: 110, III sprat Konsultacije: Utorak, 11:00 - 16:00 PDF icon Curriculum Vitae
Pilav-Velić dr. Amila E-mail: amila.pilav-velic@efsa.unsa.ba Telefon: +387 33 253 771 Kabinet: 72, III sprat Konsultacije: Ponedjeljak, 12:00 - 15:00; Petak, 08:00 - 10:00 PDF icon Curriculum Vitae