Abdić dr. Adem

+387 33 275 944
Kabinet: 38a, I sprat
Konsultacije: Ponedjeljak, 14:00 - 16:00; Srijeda, 09:00 - 11:00; Četvrtak, 15:00 - 16:00

Abdić dr. Ademir

+387 33 275 991
Kabinet: 38a, I sprat
Konsultacije: Utorak, 09:00 - 12:00; Četvrtak, 09:00 - 11:00

Agić dr. Emir

+387 33 275 960
Kabinet: 88, IV sprat
Konsultacije: Utorak, 08:15 - 11:15; Četvrtak, 14:00 - 16:00

Alibegović dr. Džafer

+387 33 253 761
Kabinet: 111, III sprat
Konsultacije: Ponedjeljak, 12:00 - 17:00

Alić dr. Adi

+387 33 253 752
Kabinet: 77, III sprat
Konsultacije: Ponedjeljak, 10:00 - 12:00 i 14:00 - 15:00; Srijeda, 11:00 - 12:00 i 14:00 - 15:00

Arnaut Berilo dr. Almira

+387 33 275 954
Kabinet: 48, III sprat
Konsultacije: Srijeda, 09:00 - 14:00

Arnaut Smajlović Mediha, MA

Kabinet: 101, IV sprat
Konsultacije: Utorak: 12:00–14:00, Četvrtak:14:00–17:00

Arslanagić-Kalajdžić dr. Maja

+387 33 251 883
Kabinet: 75, III sprat
Konsultacije: Ponedjeljak, 09:00 - 10:00; Srijeda, 09:00 - 13:00

Bajgorić dr. Nijaz

+387 33 275 950
Kabinet: 56, III sprat
Konsultacije: Ponedjeljak, 11:00 - 13:00; Srijeda, 11:00 - 12:00; Četvrtak, 16:00 - 18:00

Balavac dr. Merima

+387 33 564 393
Kabinet: 13, Skenderija 70
Konsultacije: Ponedjeljak, 12:00 - 14:00; Srijeda, 09:00 - 12:00

Bašić dr. Meliha

+387 33 275 964
Kabinet: 52, III sprat
Konsultacije: Utorak: 12:00-15:00; Srijeda: 13:00-15:00 (kabinet ili dekanat)

Berberović dr. Denis

+387 33 253 775
Kabinet: 81, III sprat
Konsultacije: Ponedjeljak: 11:00-12:00 / 14:00-15:00; Utorak: 11:00-12:00; Srijeda: 11:00-12:00 / 14:00-15:00. Za konsultacije je potrebna prethodna najava emailom.

Biber Lamija, MA

Kabinet:
Konsultacije:

Bičo Ćar dr. Mirha

+387 33 275 980
Kabinet: 104, IV sprat
Konsultacije: Petak, 12:00 - 17:00

Boloban mr. Edis

Kabinet:
Konsultacije:

Brkić dr. Nenad

+387 33 275 936
Kabinet: 95, IV sprat
Konsultacije: Ponedjeljak, 10:00-15:00

Brkić dr. Snježana

+387 33 275 935
Kabinet: 94, IV sprat
Konsultacije: Ponedjeljak 10:00-14:00

Čaušević dr. Fikret

+387 33 253 778
Kabinet: 63, III sprat
Konsultacije: Utorak, 12:00 - 14:00; Srijeda, 14:00 - 15:00; Četvrtak, 12:00 - 14:00

Činjarević dr. Merima

+387 33 253 784
Kabinet: 106, III sprat
Konsultacije: Ponedjeljak, 12:00 - 14:00; Srijeda, 12:00 - 14:00; Petak, 12:00 - 13:00

Čizmić dr. Elvir

+387 33 275 951
Kabinet: 23, I sprat
Konsultacije: Utorak, 08:00 - 11:00; Srijeda, 12:00 - 14:00

Dedović Lejla, MA

Kabinet:
Konsultacije:

Delalić dr. Adela

+387 33 253 780
Kabinet: 67, III sprat
Konsultacije: Četvrtak, 8:30 - 13:30

Demirović dr. Lejla

+387 33 253 770
Kabinet: 73/III
Konsultacije: Ponedjeljak, 10:00 - 15:00

Duraković dr. Selena

+387 33 275 941
Kabinet: 65, III sprat
Konsultacije: Srijeda, 14:00 - 19:00

Efendić dr. Adnan

+387 33 275 965
Kabinet: 19, I sprat
Konsultacije: Ponedjeljak: 12:00-17:00

Grabovica dr. Elvedin

+387 33 275 900
Kabinet: gostujući profesori
Konsultacije: Ponedjeljak, 12:00 - 14:00; Utorak, 10:00 - 13:00

Habul dr. Aida

+387 33 275 921
Kabinet: 27, I sprat
Konsultacije: Utorak, 16:00 - 18:00; Četvrtak, 16:00 - 19:00

Hadžiahmetović dr. Azra

+387 33 275 920
Kabinet: 26, I sprat
Konsultacije: Ponedjeljak, 11:00 - 12:30; Utorak, 11:00 - 14:30

Hadžiahmetović Nejra, MA

Kabinet: 73, III sprat
Konsultacije: Utorak: 08:00-09:15; Četvrtak: 08:00-10:15, 14:00-15:30

Hadžijamaković Nadija, MA

Kabinet: 71, III sprat
Konsultacije: Ponedjeljak: 10:30-13:00; utorak: 10:00-12:00

Halilbašić dr. Muamer

+387 33 275 960
Kabinet: 92, IV sprat
Konsultacije: Ponedjeljak, 12:00 - 15:00; Srijeda, 13:00 - 15:00

Hrnjić dr. Anes

Kabinet: 58/III
Konsultacije: Utorak: 08:00-13:00

Husić-Mehmedović dr. Melika

+387 33 253 774
Kabinet: 34, II sprat
Konsultacije: Srijeda, 09:00 - 12:00; Četvrtak, 09:00 - 11:00

Isaković-Kaplan dr. Ševala

+387 33 275 933
Kabinet: 91, IV sprat
Konsultacije: Četvrtak, 11:00 - 16:00

Jahić dr. Haris

+387 33 275 913
Kabinet: 17, I sprat
Konsultacije: Ponedjeljak, 12:00 - 15:00; Utorak, 17:00 - 19:00

Jahić dr. Hatidža

+387 33 253 776
Kabinet: 85, III sprat
Konsultacije: Utorak: 09:00-12:00; Četvrtak: 14:00-15:00

Kačapor dr. Kemal

+387 33 275 929
Kabinet: 87, IV sprat
Konsultacije: Utorak, 11:00 - 13:00 i 17:00 - 20:00

Kapo dr. Amra

+387 33 253 769
Kabinet: 72, III sprat
Konsultacije: Petak: 10:00-15:00

Karamujić dr. Muharem

+387 33 275 911
Kabinet: 16, I sprat
Konsultacije: Utorak, 16:00 - 19:00; Petak, 14:00 - 16:00

Kovačević dr. Jasna

+387 33 275 953
Kabinet: 55, III sprat
Konsultacije: Ponedjeljak, 10:00 - 15:00

Kozarić dr. Kemal

+387 33 275 941
Kabinet: 65, III sprat
Konsultacije: Ponedjeljak, 09:00 - 11:30; Utorak, 09:00 - 11:30

Kožo dr. Amra

+387 33 253 773
Kabinet: 76, III sprat
Konsultacije: Ponedjeljak i utorak: 10:30-13:00

Kršo dr. Mirza

+387 33 253 778
Kabinet:
Konsultacije: Četvrtak, 09:00 - 14:00

Kuloglija Emina, MA

Kabinet: Skenderija 70, 13/1
Konsultacije: Ponedjeljak: 12:00 - 17:00

Kurtić dr. Emir

+387 33 253 778
Kabinet: 83, III sprat i 86, IV sprat
Konsultacije: Utorak: 13:15-18:15

Kurtović dr. Emir

+387 33 275 937
Kabinet: 96, IV sprat
Konsultacije: Ponedjeljak, 10:00 - 12:00; Utorak, 11:00 - 14:00

Lagumdžija dr. Zlatko

+387 33 275 971
Kabinet: 28, I sprat
Konsultacije: Srijeda, 10:00 - 13:00; Četvrtak, 10:00 - 12:00

Lazović-Pita dr. Lejla

+387 33 275 998
Kabinet: 30, prvi sprat
Konsultacije: Ponedjeljak: 12:00-17:00

Mahmutćehajić dr. Fatima

+387 33 253 772
Kabinet: 57b, III sprat
Konsultacije: Ponedjeljak, 10:00 - 12:00; Utorak, 12:00 - 15:00

Mangafić dr. Jasmina

+387 33 253 768
Kabinet: 70/III
Konsultacije: Srijeda: 14:00-17:00

Marić Esmeralda, MA

Kabinet: 62, III sprat
Konsultacije:

Martinović dr. Danijela

+387 33 275 934
Kabinet: 93, IV sprat
Konsultacije: Srijeda: 12:00-17:00

Mehić dr. Eldin

+387 33 275 915
Kabinet: 21, I sprat
Konsultacije: Ponedjeljak, 10:00 - 13:00; Utorak, 11:00 - 13:00

Mioković Polić dr. Tea

+387 33 275 781
Kabinet: 71, III sprat
Konsultacije: Ponedjeljak, 10:00 - 13:00; Petak, 10:00 - 12:00

Mujkić dr. Alisa

+387 33 275 996
Kabinet: 39/1
Konsultacije: Srijeda, 10:00 - 15:00

Muminović dr. Adnan

+387 33 275 900
Kabinet: gostujući profesori
Konsultacije: Utorak, 18:30 -19:30

Nuhić-Mešković dr. Minela

Kabinet:
Konsultacije:

Osmanković dr. Jasmina

+387 33 275 919
Kabinet: 25, I sprat
Konsultacije: Ponedjeljak, 9:30 - 14:30

Peštek dr. Almir

+387 33 275 958
Kabinet: 22, I sprat
Konsultacije: Četvrtak: 08:00-11:00; Petak: 12:00-14:00

Pilav-Velić dr. Amila

+387 33 253 771
Kabinet: 84, III sprat
Konsultacije: Ponedjeljak, 12:00 - 15:00; Petak, 08:00 - 10:00

Proho Mahir, MA

Kabinet: Skenderija 70, 14/1
Konsultacije: Srijeda, 17:00 - 22:00

Rahimić dr. Zijada

+387 33 275 925
Kabinet: 53, III sprat
Konsultacije: Ponedjeljak: 09:00-12:00; 15:00-17:00

Rađo Dijana, MA

+387 33 253 767
Kabinet: 112, III sprat
Konsultacije: Ponedjeljak, 10:00-13:00; Srijeda, 17:15-19:15

Resić dr. Emina

+387 33 275 924
Kabinet: 54, III sprat
Konsultacije: Srijeda, 13:00-16:00

Rovčanin dr. Adnan

+387 33 275 949
Kabinet: 50, III sprat
Konsultacije: Ponedjeljak, 12:00 - 14:00; Četvrtak, 13:00 - 16:00

Šahić dr. Elvir

+387 33 253 781
Kabinet: 39, II sprat
Konsultacije: Srijeda, 10:00 - 12:00

Šahinović-Hajrić Berina, MA

Kabinet:
Konsultacije:

Šain dr. Željko

+387 33 275 992
Kabinet: 33, II sprat
Konsultacije: Ponedjeljak, 17:00 - 19:30; Četvrtak, 17:00 - 19:30

Šćeta dr. Lamija

+387 33 564 398
Kabinet: 9, Skenderija 70
Konsultacije: Ponedjeljak:10:00 - 15:00

Selimović dr. Jasmina

+387 33 275 922
Kabinet: III sprat
Konsultacije: Ponedjeljak, 11:00 - 14:00; Utorak, 16:00 - 18:00

Šestić dr. Munira

+387 33 275 909
Kabinet: 58, III sprat
Konsultacije: Ponedjeljak, 09:30 - 12:30 i 14:30 - 16:30

Šikalo Mirza, MA

+387 33 253 767
Kabinet: 58, III sprat
Konsultacije: Srijeda, 10:00 -15:00

Silajdžić dr. Sabina

+387 33 275 926
Kabinet: 38, II sprat
Konsultacije: Ponedjeljak, 11:00 - 14:00; Utorak, 11:00 - 13:00

Silajdžić dr. Vedad

+387 33 275 932
Kabinet: 88, IV sprat
Konsultacije: Ponedjeljak, 12:00 - 15:00; Utorak, 12:00 - 15:00

Smajlović dr. Lejla

+387 33 275 928
Kabinet: 64, III sprat
Konsultacije: Utorak, 12:00 - 15:00; Srijeda, 12:00 - 14:00

Softić dr. Senad

+387 33 253 757
Kabinet: 35, II sprat
Konsultacije: Srijeda: 12:00-17:00

Stupar dr. Savo

+387 33 275 942
Kabinet: 40, II sprat
Konsultacije: Petak, 12:00 - 14:00

Šunje dr. Aziz

+387 33 275 903
Kabinet: 86, IV sprat
Konsultacije: Utorak: 13:15-18:15

Tatić dr. Kasim

+387 33 275 939
Kabinet: 98, IV sprat
Konsultacije: Ponedjeljak, 15:00 - 18:00; Četvrtak, 15:00 - 17:00

Torlaković Anes, MA

Kabinet:
Konsultacije:

Trivun dr. Veljko

+387 33 275 931
Kabinet: 89, IV sprat
Konsultacije: Ponedjeljak, 12:00 - 15:00; Utorak, 12:00 - 15:00

Turulja dr. Lejla

+387 33 275 970
Kabinet: 39a, II sprat
Konsultacije: Utorak, 09:00 -12:00; 14:00 - 16:00

Veledar dr. Benina

+387 33 275 943
Kabinet: 29, I sprat
Konsultacije: Ponedjeljak: 12:00 - 17:00

Veselinović dr. Ljiljan

+387 33 253 766
Kabinet: 66, III sprat
Konsultacije: Četvrtak, 09:00-14:00

Zaimović dr. Azra

+387 33 253 787
Kabinet: 57a, III sprat
Konsultacije: Ponedjeljak: 12:00-15:00, Utorak: 11:00-13:00

Zaimović dr. Tarik

+387 33 251 882
Kabinet: 44, III sprat
Konsultacije: Utorak, 11:00 - 14:00; Četvrtak, 15:00 - 17:00

Đonlagić dr. Dženan

+387 33 275 914
Kabinet: 20, I sprat
Konsultacije: Ponedjeljak, 12:00 - 15:00; Petak, 10:00 - 12:00