Islamic Banking

 

Merisa Đozić, studentica:
Iskreno preporučujem ovaj program zbog kvalitete nastave i respektabilnih profesora. Također, radi se o jako prespektivnom području finansija.“

 

 

Vrijednost Programa

Cilj master studija pod nazivom “Islamsko bankarstvo” koji se izvodi u saradnji Ekonomskog fakulteta u Sarajevu i Univerziteta u Boltonu je sticanje dodatnih znanja iz oblasti islamskog bankarstva i finansija. Studij je orijentiran praksi i namijenjen je menadžerima svih nivoa u bankarskom sektoru, bankarskim profesionalcima i studentima svršenicima I ciklusa studija koji svoju poslovnu budućnost vide u bankarskom sektoru, posebno u oblasti islamskog bankarstva, kao najbrže rastućeg segmenta bankarske industrije.

Po završetku studija islamskog bankarstva, studenti će:

  • Biti upoznati sa osnovnim načelima islamske ekonomije i prava, te će unaprijediti svoja znanja iz oblasti bankarstva i finansija generalno
  • Biti u mogućnosti nastaviti izučavanje ove oblasti na narednim ciklusima studija u BiH ili drugim zemljama, prije svega Velikoj Britaniji
  • Savladati i razumjeti specifičnosti računovodstva u islamskom bankarstvu, te će biti u mogućnosti ova znanja dijelom apliciratiu praksi islamskih banaka
  • Savladati i razumjeti osnovne principe islamskog bankarstva i finansija, kao i njihove specifičnosti u odnosu na konvencionalne
  • Biti u mogućnosti svoja znanja primjeniti u praksi islamskih banaka i drugih islamskih finansijskih institucija, prije svega kroz primjenu osnovnih modela finansiranja islamskih finansijskih institucija
  • Biti u mogućnosti razumjeti poslovanje islamskih osiguranja, te će dobiti dobru bazu znanja za rad u jednoj ovakvoj instituciji
  • Savladati i razumjeti specifičnosti računovodstva u islamskom bankarstvu, te će biti u mogućnosti ova znanja dijelom apliciratiu praksi islamskih banaka
  • Biti upoznati sa konceptom funkcioniranja islamskih tržišta kapitala kao i osnovnim instrumentima kojima se trguje na ovim tržištima
  • Biti u mogućnosti razumjeti koncept upravljanja bankarskim rizicima u islamskim bankama
  • Biti upoznati sa specifičnim pristupom i metodologijama analize investicija sa aspekta islamskog bankarstva, te će biti u mogućnosti da primjenu ove metodologije u praksi islamskih banaka

Uslovi upisa

Studijski program Islamsko bankarstvo kreiran je sa ciljem da omogući budućim polaznicima stjecanje znanja relevantnih za razvoj profesionalne karijere u islamskom bankarstvu. Na studij se mogu upisati kandidati koji imaju završen dodiplomski studij nivoa Bachelor ili sukladno starom nastavnom planu i programu četverogodišnji studij.

Program studija

Trajanje studija je dvije godine (120 ECTS), sa završnom tezom. Nastavni plan studija se sastoji od 12 obaveznih predmeta (prvi, drugi i treći semestar) i 2 predmeta profesionalne prakse - Internshipa (prvi i drugi semestar). Svaki predmet ima 30 časova nastave i nosi 6 ECTS kredita, ukupno 90. Završni rad se radi nakon položenih ispita tj. tokom četvrtog semestra i nosi 30 ECTS kredita.

Nastavu realizuju nastavnici Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, Univerziteta u Boltonu, te nastavnici drugih univerziteta iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Nastava se odvija u Sarajevu.

Master diploma UNSA & Bolton Univerziteta (UK)

Uzimajući u obzir zajedničku diplomu koju dodjeljuje Univerzitet Sarajevo i Univerzitet u Boltonu, po završetku ovog studija svi kandidati će biti promovirani u zvanje Magistar menadžmenta -Islamsko bankarstvo sa diplomom izdatom od ove dvije visokoškolske ustanove. To znači da će ova diploma biti prepoznata i ravnopravna na internacionalnom nivou, a posebno se to odnosi na Veliku Britaniju, s obzirom da će program biti akreditovan od Univerziteta u Boltonu iz Velike Britanije.

Cijena studija

6.845,40 KM – po godini studija*
*Svi studenti prethodnih generacija master studija Islamskog bankarstva su bili podržani stipendijama BBI Banke, u procentu 30% - 80% školarine. BBI Banka će i u budućnosti stipendijama podržati studente Islamic Banking master studija.

Kontakt

Rukovodilac: doc. dr. Velid Efendić
Administrator: Anes Prentić

Više informacija nalazi se na:

web stranici:  www.efsa.unsa.ba/ciebf
Facebook: https://www.facebook.com/CIEBF.Sarajevo/
e-mail: ciebf@efsa.unsa.ba