Marketing menadžment

 

prof. dr. Nenad Brkić, rukovodilac Programa
Program master studija „Marketing menadžment“ priprema studente za menadžerske uloge u marketingu tako što im pruža znanje i vještine da izrađuju i provode djelotvorne marketinške strategije i strategije izgradnje brenda i lojalnosti potrošača za svoje organizacije. Moramo se vratiti razgovorima o kompanijama i menadžerima, o tržištima i kupcima, o biznisima koji moraju da rastu i surađuju sa ostalim djelovima društva kako bi svi zajedno rasli. Biznisi se moraju osloniti na svoj najvažniji izvor rasta – a to je oduvijek bio i uvijek će biti kupac. Ključ za otvaranje vrata ekonomskog rasta je uvijek bio u potrošnji, ali snaga za poticanje potrošnje leži u snazi i primjeni marketing koncepta i tržišne orijentacije.

 

Vrijednost Programa

Program osposobljava polaznike za samostalnu izradu marketing plana i upravljanje organizacijskim marketing miksom, te objašnjava strateški značaj marketinga i njegovu ulogu u sprovođenju poslovne strategije kompanije u kojoj je student zaposlen.

Kome je Program namijenjen

Program je namijenjen osobama koje žele da dopune ili steknu znanja o marketingu i njegovoj primjeni u organizaciji bilo kojeg tipa.  Osobama zaposlenim u marketing odjelima, ovaj program će omogućiti sticanje naprednih znanja potrebnih kod izrade marketing planova i upravljanja organizacijskim marketing miksom. Osobama koje žele da se bave ovim područjem ili pak rukovodiocima, ovaj program će pomoći da suštinski razumiju funkcije marketinga i kako je on povezan sa strategijom organizacije.  

Uslovi za upis

Polaznici ovog studija mogu biti kandidati koji su završili dodiplomski trogodišnji ili četverogodišnji univerzitetski studij i tokom studija ostvarili 180 ECTS ili 240 ECTS-a. 

Cijena

Jednogodišnji studij: 6.000,00 KM
Dvogodišnji studij: 9.000,00 KM

Kontakt

Rukovodilac: prof. dr. Nenad Brkić

Više informacija nalazi se u Nastavnom planu i programu.