Najčešća pitanja - II ciklus - Međunarodni programi

1. Koja je potrebna dokumentacija za upis na II (drugi) ciklus studiranja na EFSA?

Sve informacije o potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na linku:

http://www.efsa.unsa.ba/ef/bs/programi-ii-ciklusa

2. Da li se organizuje prijemni ispit?

Nije predviđeno polaganje prijemnog ispita za kandidate koji konkurišu za upis u I (prvu) godinu II (drugog) ciklusa studija.

3. Da li mogu upisati II (drugi) ciklus studija na EFSA ako nisam bio/bila student/studentica I (prvog) ciklusa studija EFSA-e?

Da. Ekonomski fakultet nudi više različitih programa sa različitim uslovima upisa. Za detaljnije informacije se možete obratiti studentskoj službi II ciklusa studija EFSA-e: master.studij@efsa.unsa.ba ili 033 564 396.

4. Kada se održavaju predavanja?

Nastava na međunarodnim programima organizuje se modularno – predmet po predmet. U toku jednog mjeseca predviđeno je pohađanje nastave za jedan predmet. Termini održavanja predavanja su u poslijepodnevnim satima.

5. Postoji li mogućnost plaćanja školarine u ratama?

Da, školarinu možete platiti u dvije ili više rata, u zavisnosti od iznosa školarine.