Programi II ciklusa

Konkurs za prijavu na program je objavljen i otvoren do 30. septembra 2016. Konkurs i Plan upisa nalazi se u prilogu ovog članka.

Za kandidate koji apliciraju za upis u I (prvu) godinu II (drugog) ciklusa studija na ZAJEDNIČKE PROGRAME SA DRUGIM FAKULTETIMA/UNIVERZITETIMA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU:

 • Prijavnice za Konkurs možete preuzeti na web stranici Fakulteta na linku pripadajućeg programa.
 • Ispravno popunjenu prijavu na Konkurs u dva primjerka, zajedno sa ostalom potrebnom dokumentacijom (navedenom u Konkursu), predati u Službi za rad sa studentima II ciklusa studija, u ulici Skenderija 70, I sprat.
 • Kandidati uz potrebnu dokumentaciju, trebaju dostaviti i dokaz o izvršenoj uplati za prijavu na konkurs u iznosu od 40,00 KM na račun Fakulteta broj: 1610000047480056
 • Zainteresovani kandidati koji nisu završili Ekonomski fakultet takođe se mogu prijaviti na željeni program.
 • Za upis na ove programe NEMA prijemnog ispita.


Kontakt za pitanja u vezi master programa je master.studij@efsa.unsa.ba ili 033 564 396.


Kao vodeća javna institucija u domeni ekonomije i menadžmenta, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu osigurava edukaciju na svim nivoima (I, II, III ciklusa studija i cjeloživotno učenje) i u ključnim područijima specijalizacije. Ekonomski fakultet je internacionalizirao programe uvođenjem smjerova na engleskom jeziku na svim nivoima studija. Uveden je niz „double“ i zajedničkih studijskih programa s renomiranim univerzitetima iz inostranstva. Razvoj programa čini važan dio strategije Ekonomskog fakulteta jer podržava internacionalizaciju, uključenost poslovne zajednice i postizanje izvrsnosti.

U novoj koncepciji studija, drugi ciklus na EFSA je organiziran prema uzoru na vodeće svjetske fakultete ekonomije i menadžmenta, sa atraktivnim ponuđenim smjerovima. Višedimenzionalni pristup omogućava Ekonomskom fakultetu u Sarajevu da ponudi više različitih oblika drugog ciklusa visokog obrazovanja, kao što su:

 • EFSA Master studij: odsjek Ekonomija, odsjek Menadžment, odsjek Menadžment na engleskom jeziku
 • Adizes School of Management
 • Islamic banking
 • Zajednički master sudiji u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu
 • Zajednički master studij u saradnji sa Ekonomskim fakultetom u Ljubljani - Ekonomija i upravljanja javnim sektorom i okolišom
 • Zajednički master studij u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru 
 • Zajednički master program u saradnji sa sa Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Mostaru - Upravljanje korporativnom komunikacijom i odnosima s javnošću

Svi navedeni programi neće biti organizirani svake godine, već prema potrebama/zahtjevima tržišta.

Više informacija potražite u meniju desno.

Dokumenti: 
AttachmentSize
PDF icon Konkurs za II ciklus studija28.97 KB
PDF icon Plan upisa28.8 KB