Programi II ciklusa

Kao vodeća javna institucija u domeni ekonomije i menadžmenta, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu osigurava edukaciju na svim nivoima (I, II, III ciklusa studija i cjeloživotno učenje) i u ključnim područijima specijalizacije. Ekonomski fakultet je internacionalizirao programe uvođenjem smjerova na engleskom jeziku na svim nivoima studija. Uveden je niz „double“ i zajedničkih studijskih programa s renomiranim univerzitetima iz inostranstva. Razvoj programa čini važan dio strategije Ekonomskog fakulteta jer podržava internacionalizaciju, uključenost poslovne zajednice i postizanje izvrsnosti.

U novoj koncepciji studija, drugi ciklus na EFSA je organiziran prema uzoru na vodeće svjetske fakultete ekonomije i menadžmenta, sa atraktivnim ponuđenim smjerovima. Višedimenzionalni pristup omogućava Ekonomskom fakultetu u Sarajevu da ponudi više različitih oblika drugog ciklusa visokog obrazovanja, kao što su:

- EFSA Master studij: odsjek Ekonomija, odsjek Menadžment, odsjek Menadžment na engleskom jeziku

- Islamic banking

- Master of Business Administration (MBA) u saradnji sa Ekonomskim fakultetom u Ljubljani - Bankarstvo i finansijski menadžment; Računovodstvo i revizija

- Master programi u saradnji sa Ekonomskim fakultetom u Ljubljani - Javni sektor i ekonomija okoliša

- Master program u saradnji sa Microsoftom - Menadžment i informacioni sistemi

- Master program u saradnjisa Fakultetom za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji - Turizam

- Master programi u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu

Svi navedeni programi neće biti organizirani svake godine, već prema potrebama/zahtjevima tržišta.

Više informacija potražite u meniju desno.

 

Konkurs za prijavu na programe - I upisni rok je  objavljen u periodu od 07. juna do 27. septembra 2019. godine. Konkurs i Plan upisa nalazi se u prilogu ovog članka.

Za kandidate koji apliciraju za upis u I (prvu) godinu II (drugog) ciklusa studija na ZAJEDNIČKE PROGRAME SA DRUGIM FAKULTETIMA/UNIVERZITETIMA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU:

  • Prijavnice za Konkurs možete preuzeti na web stranici Fakulteta na linku pripadajućeg programa i u prilogu ovog članka.
  • Ispravno popunjenu prijavu na Konkurs u dva primjerka, zajedno sa ostalom potrebnom dokumentacijom, predati u Službu za rad sa studentima II ciklusa studija, u ulici Skenderija 70, I sprat.
  • Kandidati uz potrebnu dokumentaciju, trebaju dostaviti i dokaz o izvršenoj uplati za prijavu na konkurs u iznosu od 40,00 KM na račun Univerziteta broj:

141 196 53200084 75

Budžetska organizacija:           2104005 

Općina:                                      077

Vrsta prihoda:                          722429

Poziv na broj:                            0000000015

 

  • Zainteresovani kandidati koji nisu završili Ekonomski fakultet takođe se mogu prijaviti na željeni program.
  • Za upis na ove programe NEMA prijemnog ispita.


Kontakt za pitanja u vezi master programa je master.studij@efsa.unsa.ba ili 033 564 396.